پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
موافقت رجوع به تابعیت اصلی ایرانی

(موضوع ماده 986 قانون مدنی)

بانوان خارجي که به استناد بند 6 از ماده 976 قانون مدني تابعيت جمهوري اسلامي ايران را کسب کرده اند، مي‌توانند بعد از طلاق ويا فوت شوهر ايراني خود به تابعيت اوليه خويش رجوع نمايند.

مدارک مورد نياز

1-    تکميل فرم رجوع با تابعيت اصلي توسط متقاضي در سه نسخه

2-    تکميل فرم تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي

3-    ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه ايراني

4-    ارائه تعداد 12 قطعه عکس جديد 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

5-    ارائه اصل و يک نسخه فتوکپي طلاقنامه و يا گواهي رسمي فوت شوهر

6-     ارائه فتوکپي مدرک شناسائي جهت احراز هويت و تابعيت خارجي متقاضي

7-    ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه طبق جدول هزينه هاي کنسولي

 

ملاحظات :

درصورت فوت شوهر، چنانچه زن داراي فرزند کمتر از 18 سال از شوهر ايراني خودباشد، قبول درخواست صدور موافقتنامه رجوع به تابعيت اصلي، منوط به رسيدن فرزند مشترکشان به سن قانوني مي باشد

حضور متقاضي براي تحويل مدارک الزامي است