جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
درخواست تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران

براساس ماده 979 قانون مدني، متقاضي تحصيل تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران بايد داراي شرايط زير باشد :

-         حداقل 18 سال تمام

-         سکونت در ايران بمدت حداقل 5 سال، اعم از متناوب يا متوالي

-         فراري نبودن از خدمت سربازي و عدم محکوميت به جرم جنحه مهم ويا جنايت غير سياسي در هيچ مملکتي

-         اعلام ميزان درآمد و دارائي متقاضي که تامين کننده مخارج او و خانواده اش در ايران باشد

 

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل فرم درخواست تحصيل تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

2-    ارائه اصل و کپي مدرک شناسائي و يا گذرنامه خارجي متقاضي

3-    ارائه هشت قطعه عکس جديد 4*6 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

4-    ارائه دو نسخه رونوشت مصدق اسناد هويت متقاضي، همسر و اولاد صغير او که نشان دهنده هويت و خصوصيات شخصي آنها باشد

5-    گواهي وزارت کار مبني بر کارائي متقاضي با توجه نيازهاي فني و تخصصي و امثال آن در کشور

6-     گواهي مقامات انتظامي مبني بر شايستگي متقاضي و تاييد صلاحيت وي

7-    فتوکپي بالاترين مدرک تحصيلي متقاضي

8-    موافقت وزارت کشور باستناد گواهي نيروي انتظامي کل کشور که با توجه به شرايط تحصيل تابعيت صادر مي گردد

9-    گواهي وزارت کشور مبني بر آشنائي متقاضي با زبان فارسي، تاريخ و قانون اساسي کشور

10-                        گواهي وزارت کشور مبني بر انجام مراسم تحليف متقاضي نسبت به وفاداري او به قانون اساسي کشور

11-                        ارائه رسيد پرداخت هزينه صدور کارت ملي براساس جدول هزينه هاي کنسولي

ملاحظات

مدت اقامت متقاضي در خارج از ايران براي خدمت به دولت جمهوري اسلامي ايران بمنزله اقامت در ايران مي‌باشد

حضور متقاضي براي تحويل مدارک ضروري است