سرکنسولگری ایران - شانگهای
مزایای اقتصادی ایران

 

مزايا و ويژگي‌هاي اقتصاد ايران      
• هجدهمين اقتصاد برتر دنيا
• رشد مثبت اقتصادي عليرغم اقتصادي
• جمعيت جوان و تحصيلکرده
• غني به لحاظ ذخاير طبيعي
• زيرساختهاي اقتصادي قوي و گسترده
مزيتها به لحاط ذخاير طبيعي و معدني
• تنوع درحوزه هاي اقتصادي وغني به لحاظ ذخاير هيدروکربني ونفتي 
• چهارمين توليد کننده نفت در جهان
• داراي دومين ذخاير گازي جهان
• حائز رتبه دهم در صنعت توريسم و رتبه پنجم در اکوتوريسم
• بزرگترين وبيشترين ميزان صنايع در حوزه خاورميانه وشمال آفريقا
• رتبه هاي چهارم تا دهم دنيا در توليد روي وکبالت
• حائز رتبه برتر در ذخاير آلومينيوم، منگنز و مس در جهان
• رتبه چهارم دنيا به لحاظ تنوع توليدات محصولات کشاورزي در جهان

اصلاحات اقتصادي در چارچوب برنامه پنجم 
- 20 ميليارد دلارسرمايه گذاري بخش خصوصي وسرمايه گذران خارجي در صنعت نفت وگاز 
- - بهبود نظام تامين سلامت کشور
- توسعه روابط بين الملل
- دو برابر شدن حجمGDP کشور
خصوصي سازي گسترده
- 80% از دارايي هاي دولت بايد به بخش خصوصي منتقل شود
- 40% از اين انتقال از طريق سهام عدالت صورت خوهد پذيرفت
- 40% از خصوصي سازي فوق نيز ار کانال بازار بورس تهران صورت خواهد پذيرفت
- دولت کماکان مالکيت 20% از دارايي ها را در دست خواهد داشت 
- حجم کل دارايي ها واموال دولت 120 ميليارد دلار مي باشد
- از اين ميزان 63 ميليارد دلار طي 5 سال گذشته خصوصي شده است
- با تکميل روند خصوصي سازي سهم دولت در توليد ناخالص داخلي از 80 % به 40% کاهش خواهد يافت

مزيتهاي قانون سرمايه گذاري 
پوشش هاي تضميني و حمايتي:
•  تضمين پرداخت غرامت در صورت ملي شدن و سلب مالکيت، (ماده 9 قانون)
• تضمين جبران زيان ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي در سرمايه گذاريهاي   خارجــي به روش ترتيبـــات قراردادي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت، (ماده 17 قانون و   ماده 26 آئين نامه ) 
• تضمين خريد کالا و خدمات توليدي طرح سرمايه گذاري خارجي در مواردي که دستگاه دولتي خريــدار انحصـــاري و يا عرضه کننــده کــالا و خدمــات توليــدي به قيمت رايانـه اي است. (مـاده 11 آئين نامه) 
 حقوق و تسهيلات:
• برخورداري سرمايه گذاري خارجي از حقوق، حمايت ها و تسهيلات يکسان با سرمايه گذاري داخلي،   (ماده 8 قانون)
• انتقــال آزادانــه اصل سرمايه و منافع ناشي از سرمايه گذاري در کشور بصورت ارز و يا کالا، (مــواد 18-13 قانون)
• امکان سرمايه گذاري خارجي بصورت صد در صد در طرح هاي سرمايه گذاري، (ماده 4 آئين نامه)
• پذيرش سرمايه گذاري خارجي در کليه زمينه هاي توليدي، صنعتي و کشاورزي، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تأمين آب و برق و گازو انرژي 
• امکان ارجاع اختلافات سرمايه گذاري به مراجع بين المللي، (ماده 19 قانون)
• امکــان تملـــک زميـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ايران) در سرمايه گذاريهاي مشترک، (مــاده 34 آئين نامه)
• ارائه تسهيلات رواديد اقامت سه ساله در ايران براي سرمايه گذاران خارجي،مديران، کارشناسان و بستگان درجه يک آنها و امکان تمديد آن، (ماده 20 قانون و 35 آئين نامه)
• تصميم گيـري نسبت به درخــواست هاي سرمايه گـــذاران خــارجي حداکثر ظرف مدت 45 روز، (ماده 6 قانون). 
• انتخاب روش سرمايه گذاري در طرح مورد نظر بصورت سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI) يا ترتيبات قراردادي از جمله روشهـــايBOT ، باي بک و مشـارکت مدني توسط سرمايه گــذار، (ماده 3 قانون)
• پـذيرش سـرمـايـه گـذاري اشخـاص حقيقي و حقـوقي ايـراني کـه با سرمايه منشأ خارجي در کشور سـرمـايـه گـذاري مينمايند و اعـطـاي تسهيلات و حمـايت هـاي قـانون تشـويق و حمـايت سرمايه گذار خارجي به آنها. (ماده 1 قانون) 
شناسايي  فرصتهاي سرمايه گذاري خارجي در ايران
• ارائه تسهيلات از طريق سايت فرصتهاي سرمايه‌گذاري به نشاني www.iio.ir شامل: 
- دسترسي به فرصتهاي سرمايه گذاري ايران در حوزه هاي مختلف اقتصادي با امکان جستجوي پيشرفته در سايت
- دسترسي به ترجمه قانون وآئين نامه سرمايه گذاري خارجي به زبان دنيا
- ارائه آمارهاي سرمايه گذاري خارجي ومعرفي پروژه هاي در دست اجرا توسط سرمايه گذاران خارجي در کشور
- امکان دريافت الکترونيکي درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي در فرصتهاي سرمايه گذاري ارائه شده در سايت

• تکميل فرم Summry Sheet از طريق بخشNew Project  سايت  فرصتهاي سرمايه گذاري www.iio.ir جهت جمع آوري اطلاعات فرصتهاي سرمايه گذاري در کشور
• بررسي اطلاعات فرصتها و درج در بانک اطلاعاتي و معرفي فرصتها به سرمايه گذاران بالقوه خارجي از طريق  سايت
• شرکت در سمينارهاي بين المللي به همراه صاحبان پروژه ها
• امکان برقراري جلسات حضوري با صاحبان فرصتهاي سرمايه گذاري و سرمايه گذاران بالقوه خارجي

فضاي کلي سرمايه گذاري در ايران
نهاد متولي: سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران
چارچوب قانوني: قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و ايين‌نامه مربوط به آن

منبع :مرکز خدمات سرمايه گذاري خارجي

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر