سرکنسولگری ایران - شانگهای
صدور سند بقاء به تابعیت پدر

متقاضيان دريافت سند بقاء به تابعيت پدر بايد در فاصله سنين 18 تا 19 سال تمام باشند، مشمولين بند 5 ماده 976 قانون مدني که داراي گواهي ولادت رسمي بوده و بين سنين 18 تا 19 سالگي در خارج از ايران اقامت داشته اند، تبعه خارج محسوب مي شوند و بجاي دريافت سند بقاء به تابعيت پدر، با تسليم اصل گواهي ولادت خود، گواهي مبني بر نداشتن شرايط مندرج در بند 5 ماده 976 قانون مدني( کتاب تابعیت ) را دريافت مي‌دارند

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل فرم اظهاريه بقاء به تابعيت پدر توسط متقاضي در سه نسخه

2-    تقاضاي کتبي متقاضي شامل خلاصه شرح حال و علت يا علل درخواست بقاء به تابعيت پدر

3-    ارائه تعداد 12 قطعه عکس جديد 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

4-    ارائه اصل گواهي ولادت رسمي براي مشمولين بند 5 ماده 976 قانون مدني

5-    ارائه اصل شناسنامه جديد ايراني براي مشمولين بند 4 ماده 976 قانون مدني

6-     ارائه گواهي از دولت متبوعه پدر متقاضي مبني براينکه نامبرده را تبعه خود خواهد شناخت

7-    اسناد و مدارک تابعيت اصلي پدر

8-    اسناد و مدارک تابعيت اصلي مادر

9-    ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه طبق جدول هزينه هاي کنسولي طبق تعرفه هر نمایندگی

ملاحظات :

کساني که در خارج از کشور زندگي مي کنند، مدارک خود را شخصاً تحويل نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود نمايند و کساني که مقيم ايران هستند از طريق استانداري هاي محل سکونت خود اقدام نمايند

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر