سرکنسولگری ایران - شانگهای
1. اطلاعیه انجام امور دانشجویی

اطلاعیه انجام امور دانشجوئی

  • دانشجویان محترم مقیم شانگهای و استانهای همجوار، بعد از تشکیل پرونده دانشجوئی در سامانه تاک .درخواست خود را برای تشکیل پرونده در وزارتین علوم و بهداشت به  همراهکد رهگیری تشکیل پرونده  در سامانه تاک را  به بخش کنسولی ایمیل کنند.
  • برای تسریع در روند تائید مدارک تحصیلی  وگواهی های اشتغال به تحصیل دانشجوئی و...  تکمیل یکی از دو فرم مندرج در بخش دانشجوئی الزامی می باشد.
  •  به منظور انجام امور دانشجوئی از قبیل تائید گواهی ها ومدارک دانشگاهی، درج مهر خروج دانشجوئی، صدور گذرنامه رایگان و....  دانشجویان می توانند حضورا یا به صورت پستی یا ایمیلی درخواستهای خود را به بخش کنسولی ارائه یا ارسال نمایند.
  • متقاضیانی که تقاضاهای خود را به صورت پستی ارسال می نمایند، نشانی خود را به زیان چینی وشماره موبایل خود را در صفحه ای جداگانه نوشته و به همراه مدارک ارسال نمایند.  همچنین درج  شماره موبایل ویژه پستی کنسولگری بر روی بسته های ارسالی از برگشت بسته ها به مبدأ جلوگیری خواهد نمود. ( بخش تماس با ما را ببینید)

ملاحظه:

 دانشجویان محترم پس از تشکیل پرونده در سامانه تاک، برای انجام امور دانشجوئی خود در وزارتین علوم و بهداشت در دوره دانشجوئی و دوره پس از آن، لزوما  باید به صورت مستقل در سامانه این وزارتخانه ها ( نشا و محد) نیز ثبت نام به عمل آورند.

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر