معرفی

این بخش عهده دار تسهیل و پیشبرد مناسبات فرهنگی میان دو کشور است. فراهم ساختن تسهیلات لازم برای بخش های خصوصی و دولتی دو کشور، شناسایی و معرفی زمینه های همکاری ، اطلاع رسانی برای ارتقاء شناخت متقابل و تسهیل مناسبات در زمینه های فرهنگی، هنری و علمی بر عهده این بخش است. مسئولیت این بخش بر عهده آقای بهنام آزاد می باشد .  
تماس با بخش فرهنگی :

 آدرس:

17Fuxing Xi Lu, Shanghai 200031, China

  تلفن:

 0086-21-64332997-8

 نمابر:

0086-21-64336826

 

رایانامه: