تعرفه خدمات و انجام امور کنسولی

伊朗驻上海总领事馆人民币账号

 

户名:         伊朗驻上海总领事馆

地址:         上海市复兴西路17号

开户行:     044049中国银行上海市卢湾支行

地址:        上海市茂名南路205号

人民币账号:    A/C No. 4494 5925 7003

 

RMB A/C No.  Consulate General of Iran in Shanghai

Account Holder: Consulate General of Iran in Shanghai

Address:               No.17, Fuxing Xi Lu, Shanghai

Opening Bank:  Luwan Sub-Branch, Shanghai Branch, Bank of China

Address:               No.205, Maoming Nan Lu, Shanghai

RMB A/C No.: A/C No. 4494 5925 7003

توجه : در خصوص صدور گذرنامه، لطفاً قبل از پرداخت هرگونه هزینه، با سرکنسولگری ج.ا.ایران-شانگهای داخلی 118تماس حاصل فرمایید. ضمناً شماره موبایل 13671982927 را بر روی بسته های پستی خود به مقصد کنسولگری قید نمایید.